ترازو  – مقیاس عطر مردانه تاثیرگذاری مردانه

ترازو  – مقیاس: عطر مردانه تاثیرگذاری مردانه روزانه شبانه زندگی ترکیبی سبک زندگی

گت بلاگز اخبار پزشکی اضطراب نشانه اولیه بیماری آلزایمر در سالمندان

طبق نتیجه های یک مطالعه، از آنجائیکه بین زیاد کردن میزان بتا آمیلوئید و شدت یافتن علائم اضطراب ارتباط وجود دارد، از اینرو اضطراب نشانه اولیه بیماری آلزایمر در ا

اضطراب نشانه اولیه بیماری آلزایمر در سالمندان

اضطراب نشانه اولیه بیماری آلزایمر در سالمندان

عبارات مهم : اضطراب

طبق نتیجه های یک مطالعه، از آنجائیکه بین زیاد کردن میزان بتا آمیلوئید و شدت یافتن علائم اضطراب ارتباط وجود دارد، از اینرو اضطراب نشانه اولیه بیماری آلزایمر در افراد مسن هست.

به گزارش مهر، بیماری آلزایمر یک مسئله مغزی-عصبی است که موجب زوال عملکرد شناختی و ناتوانی در انجام فعالیت های روزانه می شود.

اضطراب نشانه اولیه بیماری آلزایمر در سالمندان

مطالعات قبلی نشان داده اند افسردگی و سایر علائم عصب شناسی ممکن است نشانه روند پیشرفت بیماری آلزایمر در طول فاز پیش بالینی باشند؛ در فاز پیش بالینی، رسوبات آمیلوئید فیبریلار و تاو پاتولوژیکی در مغز بیمار تجمع می یابند.

این فاز از بیماری، بیش از یک دهه قبل از شروع اختلال شناختی خفیف در بیمار روی می دهد.

طبق نتیجه های یک مطالعه، از آنجائیکه بین زیاد کردن میزان بتا آمیلوئید و شدت یافتن علائم اضطراب ارتباط وجود دارد، از اینرو اضطراب نشانه اولیه بیماری آلزایمر در ا

محققان بیمارستان زنان و بریگام آمریکا در مطالعه ای، رابطه بتا آمیلوئید مغز و معیارهای طولی افسردگی و علائم افسردگی را در افراد مسن با میزان شناختی نرمال بررسی کردند.

یافته ها نشان می دهد میزان بالاتر بتا آمیلوئید ممکن است با زیاد کردن علائم اضطراب در این افراد مرتبط باشد.

این نتیجه های از این نظریه دفاع می کند که علائم عصب شناسی می توانند نشانه اولیه آلزایمر باشند.

اضطراب نشانه اولیه بیماری آلزایمر در سالمندان

نانسی دونووان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما با بررسی علائم افسردگی نظیر اضطراب، ناراحتی یا از دست دادن حس علاقه در افراد دریافتیم، علائم اضطراب به مرور وقت با زیاد کردن میزان بتا آملوئید در مغز زیاد می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «این مسئله بیانگر این است که علائم اضطراب می تواند قبل از شروع اختلال شناختی، عامل ظهور بیماری آلزایمر باشد.»

طبق نتیجه های یک مطالعه، از آنجائیکه بین زیاد کردن میزان بتا آمیلوئید و شدت یافتن علائم اضطراب ارتباط وجود دارد، از اینرو اضطراب نشانه اولیه بیماری آلزایمر در ا

از آنجائیکه اضطراب یک حس مرسوم در بین افراد مسن هست، زیاد کردن علائم اضطراب می تواند موثرترین نشانه پرخطر در افراد مسن با علائم ژنتیکی، بیولوژیکی یا کلینیکی بیماری آلزایمر باشد.

واژه های کلیدی: اضطراب | اضطراب | بیماری | آلزایمر | افسردگی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz