ترازو  – مقیاس عطر مردانه تاثیرگذاری مردانه

ترازو  – مقیاس: عطر مردانه تاثیرگذاری مردانه روزانه شبانه زندگی ترکیبی سبک زندگی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی زمان هم جلو می‌رود هم به عقب بازمی‌گردد!

دانشمندان علم کوانتوم می‌گویند که وقت هر لحظه و همواره به جلو حرکت نمی‌کند، بلکه در سطح کوانتومی، وقت می‌تواند هم به جلو و هم به عقب حرکت کند و این عنوان در سطح

زمان هم جلو می‌رود هم به عقب بازمی‌گردد!

زمان هم جلو می رود هم به عقب بازمی گردد!

عبارات مهم : سیستم

دانشمندان علم کوانتوم می گویند که وقت هر لحظه و همواره به جلو حرکت نمی کند، بلکه در سطح کوانتومی، وقت می تواند هم به جلو و هم به عقب حرکت کند و این عنوان در سطح هستی صادق است.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، تحقیقات پیشگامانه در محاسبات کوانتومی نشان می دهد که وقت هم به جلو و هم عقب حرکت می کند و بسیاری از آنچه که ما در مورد ماهیت وقت می دانیم را تقویت می کند.

یک تیم از فیزیکدانان کوانتومی در دانشگاه ملی سنگاپور دریافته است که وقت در مدل های محاسبات کوانتومی متفاوت واکنش‌ها می کند.

زمان هم جلو می‌رود هم به عقب بازمی‌گردد!

آنها می گویند آنچه در سطح کوانتومی درست هست، جهت بقیه دنیا نیز صادق است.

“عدم تقارن علّیت” چیست؟

دانشمندان علم کوانتوم می‌گویند که وقت هر لحظه و همواره به جلو حرکت نمی‌کند، بلکه در سطح کوانتومی، وقت می‌تواند هم به جلو و هم به عقب حرکت کند و این عنوان در سطح

این جهت همه روشن است که وقت هر لحظه به جلو حرکت می کند و هرگز به عقب بازنمی گردد و تبدیل ساعت 7:00 به 7:01، دوشنبه به سه شنبه، و میانسالی به پیری و در نهایت به مرگ، منطقی است.

این درک از وقت همچنین در رایانه های کلاسیک، که اطلاعات را به صورت یکی از دو حالت 0 یا 1 ذخیره می کنند، وجود دارد. آینده نگری این که در آینده چه اتفاقی می افتد جهت رایانه های کنونی بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر دارد، به مراتب کمتر چالش برانگیز است تا آینده نگری آنچه در گذشته اتفاق افتاده است.

این ایده که یک سیستم به منابع کمتری جهت حرکت رو به جلو، نسبت به حرکت به عقب نیاز دارد، “عدم تقارن علیت” نامیده می شود.

زمان هم جلو می‌رود هم به عقب بازمی‌گردد!

در دنیای واقعی، این عنوان به طور گسترده به عنوان “علت و اثر” آشنا شده است هست؛ در حال حاضر یک چیز اتفاق می افتد که منجر به چیز دیگری در آینده می شود. اینکه چه اتفاقی در آینده می افتد، نمی تواند بر آنچه که در گذشته رخ داده هست، تأثیری داشته باشد.

نظریه پردازان اطلاعات و داده ها به مدت طولانی تصور می کردند که “عدم تقارن علیت” یکی از شاخصه های اساسی دنیا هست. در سال 1927، “آرتور ادینگتون” که یک اخترفیزیکدان بود، مطرح کرد که عدم تقارن علیت، علت آن است که وقت رو به جلو و نه به عقب حرکت می کند.

دانشمندان علم کوانتوم می‌گویند که وقت هر لحظه و همواره به جلو حرکت نمی‌کند، بلکه در سطح کوانتومی، وقت می‌تواند هم به جلو و هم به عقب حرکت کند و این عنوان در سطح

تصور کنید که دنیا یک رایانه کیهانی عظیم هست. بنابراین این رایانه نسبت به حرکت رو به عقب، به اطلاعات به مراتب کمتری جهت حرکت به جلو در وقت نیاز دارد. علت قبل از اثر اتفاق می افتد، نه معکوس.

عدم تقارن علیت در رایانه های کوانتومی وجود ندارد

در یک مطالعه انتشار یافته در نشریه Physical Review X، گروهی از دانشمندان کوانتومی، نظریه غالب عدم تقارن علیت را به چالش کشیدند. در مقاله تازه توضیح داده شده است است که چگونه حرکت خطی وقت به آینده می تواند بخشی از محاسبات کلاسیک دوران گذشته باشد.

زمان هم جلو می‌رود هم به عقب بازمی‌گردد!

محققان با استفاده از رایانه های کوانتومی نظری، دریافتند که عدم تقارن علیت در مدل های کوانتومی وجود ندارد. آنها می گویند که آنچه در مورد یک رایانه کوانتومی اتفاق می افتد، در اجرام عظیم گیتی نیز اتفاق می افتد.

فیزیک کوانتوم، مطالعه ذرات بسیار کوچک است که رفتارهای عجیب از خود نشان می دهند و در سطح بزرگتر بروز نمی کنند.

حقیقت این است که واکنش‌ها ذرات کوانتومی در اجرام عظیم هستی نیز صادق هست، حتی با وجود اینکه که ابزار محدود ما، دست ما را از درک این رفتارها کوتاه می کند.

این بدان معنی است که اگر عدم تقارن علیت در سطح کوانتومی وجود نداشته باشد، جهت دنیا هستی هم وجود ندارد.

کامپیوترهای کوانتومی چگونه کار می کنند

برخلاف رایانه های کلاسیک، رایانه های کوانتومی اطلاعات را در ذرات زیراتمی ذخیره می کنند که همزمان می توانند بیش از یک حالت داشته باشند.

هر دو رایانه های کوانتومی و کلاسیک می توانند به آسانی آینده نگری کنند که چه اتفاقی در سیستم های منظم، مانند یک آونگ سیستم های تصادفی مانند یک اتاق پر از گاز می افتد.

محققان سیستم هایی با مقادیر مناسب اختلال و تصادف، نظیر سامانه های آب و هوایی را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که رایانه های کوانتومی که این سیستم ها را مطالعه می کنند، قادر به حرکت به جلو و عقب بدون استفاده از حافظه زیاد نسبت به رفتن در یک جهت هستند.

“جین تامپسون”، متخصص تئوری پیچیدگی و فیزیک کوانتومی دانشگاه سنگاپور (NUS) می گوید: در حالی که به طور کلاسیک، ممکن است جهت فرآیند غیرممکن باشد که در یکی از دو جهت وقت قدم بگذارد، ولی نتیجه های ما نشان می دهد که در مکانیک کوانتومی، این فرآیند می تواند با استفاده از حافظه بسیار کم در هر دو جهت برود.

محققان خاطرنشان می کنند که کشف آنها به این معنا نیست که عدم تقارن علیت در هیچ نقطه از دنیا وجود ندارد.

“تامپسون” می گوید ممکن است که یک مدل کوانتومی وجود داشته باشد که نشان دهنده عدم تقارن علیت باشد.

تیم امیدوار است مدل هایی را که این پدیده در آنها وجود دارد را یافته و بسازد.

واژه های کلیدی: سیستم | رایانه | کلاسیک | اطلاعات | اطلاعات | اخبار علمی و آموزشی

زمان هم جلو می‌رود هم به عقب بازمی‌گردد!

زمان هم جلو می‌رود هم به عقب بازمی‌گردد!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz