ترازو  – مقیاس عطر مردانه تاثیرگذاری مردانه

ترازو  – مقیاس: عطر مردانه تاثیرگذاری مردانه روزانه شبانه زندگی ترکیبی سبک زندگی

گت بلاگز اخبار حوادث وقوع زمین لرزه‌ ۴.۲ ریشتری در استان فارس

به گزارش ایلنا، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر استان فارس حوالی مزایجان را در عمق ۲۰ کیلومتری زمین لرزاند.

وقوع زمین لرزه ۴.۲ ریشتری در استان فارس

عبارات مهم : ریشتر

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر استان فارس حوالی مزایجان را لرزاند.

به گزارش ایلنا، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر استان فارس حوالی مزایجان را در عمق ۲۰ کیلومتری زمین لرزاند.

نزدیک ترین شهرها به مرکز زلزله است عبارتند از:

وقوع زمین لرزه‌ ۴.۲ ریشتری در استان فارس

38 کیلومتری مزایجان (فارس)

40 کیلومتری درز (فارس)

به گزارش ایلنا، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر استان فارس حوالی مزایجان را در عمق ۲۰ کیلومتری زمین لرزاند.

48 کیلومتری دوبرجی (فارس)

نزدیکترین مراکز استان عبارتند از:

148 کیلومتری بندرعباس

وقوع زمین لرزه‌ ۴.۲ ریشتری در استان فارس

308 کیلومتری شیراز

واژه های کلیدی: ریشتر | بندرعباس | استان فارس | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz