ترازو  – مقیاس عطر مردانه تاثیرگذاری مردانه

ترازو  – مقیاس: عطر مردانه تاثیرگذاری مردانه روزانه شبانه زندگی ترکیبی سبک زندگی

گت بلاگز اخبار اجتماعی برداشت بی‌رویه آب‌ زیرزمینی، عامل زلزله‌های کوچک است / پدر زلزله‌شناسی ایران

با ادامه خشکسالی‌ها و کم کردن بارندگی‌ها، برداشت آب از آب‌های زیر زمینی در کشور رو به زیاد کردن است که به اعتقاد پدر زلزله‌شناسی کشور عزیزمان ایران برداشت بی‌رو

برداشت بی‌رویه آب‌ زیرزمینی، عامل زلزله‌های کوچک است / پدر زلزله‌شناسی ایران

پدر زلزله شناسی ایران: برداشت بی رویه آب زیرزمینی، عامل زلزله های کوچک است

عبارات مهم : ایران

پدر زلزله شناسی ایران: برداشت بی رویه آب زیرزمینی، عامل زلزله های کوچک است/ توان لرزه زایی گسل شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران تا ۷ و جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران تا ۶.۵ ریشتر خواهد بود ولی تلفات احتمالی جنوب شهر زیاد است

با ادامه خشکسالی ها و کم کردن بارندگی ها، برداشت آب از آب های زیر زمینی در کشور رو به زیاد کردن است که به اعتقاد پدر زلزله شناسی کشور عزیزمان ایران برداشت بی رویه آب های زیر زمینی زلزله های کوچک کمتر از ۵ ریشتر را ایجاد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی میزان منابع آب تجدیدپذیر کل کشور عزیزمان ایران ۱۳۰ میلیارد مترمکعب است و مطالعات و بررسی ها نشان می دهد در سال ۱۳۸۶ از کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود ۵.۸۹ میلیارد متر مکعب جهت مصارف بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خانگی برداشت شده است که حدود ۸۳ میلیارد مترمکعب آن (۹۳ درصد) به بخش کشاورزی، ۵.۵ میلیارد مترمکعب (۶ درصد) به بخش خانگی و مابقی به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر تخصیص داده شده است داشته است.

برداشت بی‌رویه آب‌ زیرزمینی، عامل زلزله‌های کوچک است / پدر زلزله‌شناسی ایران

از سوی دیگر به علت کم آبی ناشی از کم کردن بارندگی ها، با زیاد کردن برداشت آب های زیر زمینی در کشور مواجه هستیم.

آب های زیرزمینی به آب هایی گفته می شود که در لایه های آب دار و اشباع زیر زمین تجمع پیدا کرده هست. این آب ها فقط حدود ۴ درصد از مجموعه آب هایی را که فعالانه در تناوب آب شناختی دخالت دارند، تشکیل می دهد. با این وجود حدود ۵۰ درصد جمعیت دنیا از نظر آب شرب متکی به همین آب های زیرزمینی هستند.

با ادامه خشکسالی‌ها و کم کردن بارندگی‌ها، برداشت آب از آب‌های زیر زمینی در کشور رو به زیاد کردن است که به اعتقاد پدر زلزله‌شناسی کشور عزیزمان ایران برداشت بی‌رو

برداشت بی رویه آب های زیر زمینی علاوه بر آنکه فروچاله ها را در کشور ایجاد کرده ، به اعتقاد محققان این امر در بروز زلزله های کوچک تا ۵ ریشتر نیز موثر هست. دکتر عکاشه پدر زلزله شناسی کشور عزیزمان ایران با تاکید بر این عنوان یادآور می شود، وجود هزاران گسل مهم و فرعی و برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی که موجب زلزله های کوچک می شود، مصیبتی بر سایر مصیبت های کشور است.

اثرات برداشت بی رویه آب های زیر زمینی در بروز زلزله

دکتر بهرام عکاشه، پدر زلزله شناسی کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اوضاع کم کردن بارندگی ها و ازدیاد برداشت آب های زیر زمینی، گفت: اعتقاد کامل دارم که برداشت بی رویه و استفاده نابه جا از آب های زیر زمینی باعث زلزله خواهد شد.

برداشت بی‌رویه آب‌ زیرزمینی، عامل زلزله‌های کوچک است / پدر زلزله‌شناسی ایران

وی ادامه داد: معمولا زلزله های بزرگ در اعماق بیش از ۵ کیلومتری رخ می دهد؛ از این رو بسیار بعید است که در عمق های زیاد آبی وجود داشته باشد، ضمن آنکه آب ناشی از باران و برف در عمق های کم می توانند نفوذ کنند.

عکاشه با تاکید بر اینکه برداشت بی رویه آب های زیر زمینی می تواند زلزله های تا ۵ ریشتر را ایجاد کند، اظهار کرد: ولی بسیار بعید است که رخداد لرزه ای ۷ تا ۸ ریشتر ناشی از برداشت بی رویه آب های زیرزمینی باشد.

با ادامه خشکسالی‌ها و کم کردن بارندگی‌ها، برداشت آب از آب‌های زیر زمینی در کشور رو به زیاد کردن است که به اعتقاد پدر زلزله‌شناسی کشور عزیزمان ایران برداشت بی‌رو

پدر زلزله شناسی کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه بر روی زمین حفره های بسیار عمیقی که بتوانند زلزله های بزرگ را ایجاد کنند، نداریم، خاطر نشان کرد: بر روی بسیاری از رودخانه های کشور سد احداث شده است که این امر منجر به کم کردن آب رودخانه ها شده است است و کم آبی در کشور مصیبت دیگر ما و از نظر من نوع دیگر “زلزله” است.

این محقق حوزه زلزله شناسی با تاکید بر اینکه برداشت بی رویه آب های زیر زمینی باعث ایجاد زلزله های کوچک که جهت ما هم مهم هستند، خواهد شد، توضیح داد: ساز و کار زلزله های بزرگ ۶ تا ۷ ریشتری متفاوت از زلزله های کوچک هست. در این نوع زلزله ها صفحه ای بر روی صفحه دیگر فشار وارد می کند و در ابعاد بسیار بزرگ زلزله های بزرگ رخ خواهد داد، ولی زلزله ناشی از برداشت بی رویه آب های زیر زمینی در ابعاد کوچک ایجاد می شوند.

برداشت بی‌رویه آب‌ زیرزمینی، عامل زلزله‌های کوچک است / پدر زلزله‌شناسی ایران

رابطه برداشت آب های زیرزمینی با زلزله

پدر زلزله شناسی کشور عزیزمان ایران در خصوص رابطه میان برداشت آب های زیر زمینی با رخدادهای لرزه ای، گفت: با برداشت بی رویه آب های زیر زمینی، در لابه لای ذرات خاک فضاهای خالی ایجاد می شود.

وی در این باره توضیح داد: لابه لای ذراک خاک آب وجود دارد که همین آب عامل مقاومت است و با برداشت این مقاومت، فضای خالی ایجاد می شود که لغزش را بر روی زمین به همراه دارد.

افزایش جمعیت شهرها و زیاد کردن آسیب پذیری

وی با تاکید بر اینکه زیاد سازه های کشور در برابر زلزله های حتی ۴ ریشتر آسیب پذیر هستند، یادآور شد: با توجه به ساختارها، پی های ساختمان ها و عرض خیابان ها و نارسایی های موجود در شهرها، مساله آسیب پذیری در برابر زلزله بسیار جدی هست؛ ضمن آنکه باید توجه کنیم زیاد جمعیت کشور کشور عزیزمان ایران در شهرها ساکن هستند و شاید ۱۰ درصد از مردم کشور عزیزمان ایران در روستاها زندگی می کنند.

این محقق حوزه زلزله شناسی تاکید کرد: شهرها و روستاهای کشور در برابر زلزله های حتی با بزرگای ۳ تا ۴ ریشتر هم آسیب پذیر هستند.

عکاشه به اوضاع پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و گفت: مساله برداشت آب های زیر زمینی در پایتخت کشور عزیزمان ایران مصیبتی بر سایر مصیبت ها هست؛ چراکه پایتخت کشور عزیزمان ایران چندهزار گسل دارد و مسلم است که گسل های مهم آن چندین هزار نیستند؛ ولی هر گسل کوچک نیز می تواند عامل شکست و تخریب باشند.

این محقق به گسل های مهم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و افزود: یکی از گسل های مهم آن از شمال شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران به سمت شمال غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران به سمت کرج کشیده شده است است و توان لرزه زایی ۷ تا ۷.۵ ریشتر را دارد.

وی گسل های جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران را از دیگر گسل های پایتخت کشور عزیزمان ایران نام برد و اظهار کرد: از آنجایی که زمین های جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران سنگی و سخت نیستند، نمی توانند انرژی زیادی را در خود نگه دارند، از این رو توان لرزه زایی آن ها ۶ تا ۶.۵ ریشتر خواهد بود.

عکاشه، جنس زمین در شمال و جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران را متفاوت دانست و ادامه داد: جنس زمین های شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران سنگی و جنس زمین های جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد رسوبی هست؛ از این رو در وقت زلزله سریعتر می شکنند.

وی ادامه داد: در هر حال با توجه به جمعیت، ساختار جمعیتی، ساختار شهری و ساختمان های موجود در شهر تهران، نجاتی جهت آن وجود ندارد.

عکاشه با بیان این که بعضی از نواحی کشور کمتر لرزه خیز هستند، افزود: نیمی از استان خوزستان مانند شهرهای آبادان و خرمشهر زلزله خیز نیستند؛ ولی در برابر شهرهایی چون اهواز استعداد زلزله ۶ ریشتر دارد، ضمن آنکه شهر مسجد سلیمان تجربه زلزله ۷ ریشتر را داشته است.

این محقق با تاکید بر تجهیز کشور به توسعه ایستگاه های لرزه نگاری و شتاب نگاری، خاطر نشان کرد: همه پایتخت کشور عزیزمان ایران گسل فعال دارد و محققان ژاپنی چندین بار جهت مطالعه این گسل ها به کشور عزیزمان ایران آمدند و بر اساس سناریوهای متفاوت اعلام کردند اگر گسل شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران فعال شود، تعداد تلفات انسانی زیاد خواهد بود.

وی با بیان اینکه بر اساس مطالعات محققان ژاپنی توان لرزه زایی گسل شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران تا ۷ ریشتر خواهد بود، یادآور شد: من اعتقاد دارم این گسل توان لرزه زایی بیش از ۷ ریشتر را نیز دارد، ضمن آنکه توان لرزه زایی گسل های جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران مانند گسل های ری شمالی و جنوبی تا ۶.۵ ریشتر خواهد بود؛ چون انرژی آنها تخلیه می شود.

عکاشه در عین حال تاکید کرد: ولی از سوی دیگر از آنجایی که زمین های جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران و سازه های آن اشکالاتی دارد، صدمات جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد خواهد بود.

پدر علم زلزله شناسی کشور عزیزمان ایران خاطر نشان کرد: در هر حال در زلزله های ۶ و ۶.۵ ریشتر چه در جنوب و چه در شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران کشته ها و زخمی ها میلیونی خواهد بود. زمانی که گسلش ایجاد می شود، امواجی ایجاد و موجب تحرکاتی در خاک خواهد شد؛ از این رو در وقت وقوع زلزله علاوه بر کانون زمین لرزه، در مسیر امواج ناشی از زلزله تخریب هایی ایجاد می شود.

وی با اشاره به ایجاد شهرهای “معین” جهت امدادرسانی به شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در وقت وقوع زلزله، گفت: مشاهده شد که این امر غیر ممکن است و احتمال آسیب های اجتماعی زیاد نیز وجود دارد.

واژه های کلیدی: ایران | ریشتر | زلزله | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz